A- A A+

  

 

Napisz do nas na:  sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas: +48 34 317 22 13

Zaświadczenia o szkodach pożarowych

11.08.2018
posted by: admin
Poprawiono: 11 sierpień 2018
Utworzono: 11 sierpień 2018

Wystawianie zaświadczeń o zaistniałych zdarzeniach w których interweniowały jednostki Straży Pożarnej dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku wydaje zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach , w których interweniowały jednostki Straży Pożarnej dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało.

W celu uzyskania zaświadczenia osoba poszkodowana powinna się zgłosić osobiście do Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość. Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie po przedstawieniu dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Numer rachunku bankowego na który wpłacane są opłaty skarbowe to:
39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 (Bank Spółdzielczy Kłobuck)
W treści należy wpisać "opłata skarbowa za zaświadczenie".
Jest to rachunek Urzędu Miasta w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. ) od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową.
W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w cz. II dot. wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono , że od pozostałych zaświadczeń – do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych – stawka wynosi 17 zł.

Pobierz druk wniosku do wypełnienia