A A+ A++

  

 

Napisz do nas na:
sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas:
+48 34 317 22 13

Ćwiczenia 6 Kompanii ŚBO

25.04.2014

W dniu 25.04.2014 roku odbyły się ćwiczenia Kompanii nr 6 Śląskiej Brygady Odwodowej.

DOKUMENTACJA ĆWICZEŃ realizowanych na terenie leśnym w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń.

1. Informacje ogólne

Teren, na którym przeprowadzone zostaną ćwiczenia Kompanii Gaśniczej nr 6  znajduje się na terenie gm. Przystajń pow. kłobucki. Są to lasy państwowe, na których głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Lasy te znajdują się w obszarze nadleśnictwa Herby, leśnictwo Łebki w miejscowości Kamińsko.

Współrzędne geograficzne: x = 18° 43’ 47’’ E ; y = 50° 47’ 30’’ N.
Drzewostan lasu zaliczany jest do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego. Czynniki kształtujące zagrożenie to przede wszystkim, skład gatunkowy drzew z udziałem drzewostanów iglastych oraz realną przyczyną powstawania pożarów są wiosenne wypalanie traw oraz celowe działanie ludzi – podpalenie.

2. Miejsce i data ćwiczeń

Ćwiczenia rozpoczną się 25.04.2014 r o godzinie 9:00 w świetlicy KP PSP
w Kłobucku. Planowym rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych jest godzina 12:00.
Miejscem prowadzenia ćwiczeń są tereny leśne w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń, pow. Kłobuck, oddział 155 i 168.

3. Cel ćwiczeń

Celem ćwiczeń jest:

 • Sprawdzenie procedur alarmowania, koncentracji i wprowadzania do działań sił i środków Kompanii Gaśniczej, oraz innych podmiotów współdziałających,
 • Doskonalenie umiejętności dowódczych poszczególnych funkcyjnych PSP i OSP, a także współpracy z Kierującym Działaniami Ratowniczymi i Stanowiskiem Kierowania PSP,
 • Doskonalenie współpracy jednostek ochrony ppoż. z administracją samorządową oraz innymi służbami i podmiotami podczas organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków – ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych,
 • Wypracowanie optymalnego rozwinięcia sił i środków Kompanii Gaśniczej gwarantującego skuteczną i szybką akcję ratowniczo – gaśniczą w założonej sytuacji pożarowej,
 • Doskonalenie organizacji zaopatrzenia wodnego dla sił i środków kompanii,
 • Ocena możliwości gaszenia pożarów obszarów leśnych przez siły i środki Kompanii Gaśniczej,
 • Organizacja łączności bezprzewodowej na terenie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych dla sił i środków kompanii.

4. Scenariusz ćwiczeń

O godz. 11:55 osoba postronna informuje straż pożarną, iż w miejscowości Kamińsko, w wyniku zaprószenia ognia lub celowego podpalenia, powstał pożar, który z uwagi na silny wiatr szybko się rozprzestrzenia obejmując coraz większy obszar leśny. Pożar zagraża także budynkom znajdującym się w pobliżu terenów leśnych.  Zadaniem przybyłych na miejsce sił i środków straży pożarnej jest ugaszenie pożaru oraz zapobiegnięcie dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru stanowi rzeka Liswarta oraz sieć hydrantowa w miejscowości Kamińsko.

W celu podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na teren lasu została zadysponowana kompania gaśnicza. Ustalone miejsce koncentracji to plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, gdzie zostanie dokonany szczegółowy przegląd pojazdów i sprzętu. Część teoretyczna odbędzie się w świetlicy komendy. Przejazd kolumny pojazdów pożarniczych przez miasto Kłobuck zabezpieczy patrol Policji. Posiłek dla biorących udział w ćwiczeniach przewidziany jest po zakończeniu ćwiczeń.

5. Wykaz sił i środków

 • Pluton I – d-ca plutonu d-ca zastępu OSP Ostrowy
  • OSP Ostrowy GBA 2/18 Pr 500
  • OSP Grodzisko GBA 2,5/16
  • OSP Panki GCBA 6/32
 • Pluton II – d-ca plutonu d-ca zastępu OSP Krzepice
  • OSP Krzepice GCBA 5/32
  • OSP Wręczyca Wielka GBA 2,5/16
  • OSP Truskolasy  GBA 3/16
 • Pluton III – d-ca plutonu d-ca zastępu OSP Miedźno
  • OSP Miedźno GBA 2,5/16
  • OSP Biała GBA 2,5/16
  • OSP Przystajń GCBA 6/32
 • Pluton R- d-ca plutonu d-ca zastępu OSP Lipie
  • OSP Lipie GBA 3/16
  • OSP Rębielice Królewskie GBM 2/8
  • OSP Wilkowiecko GBA 2/17
 • JRG PSP w Kłobucku d-ca kompanii – z-ca d-cy kompanii
  • SLRR- Nissan Pickup

Opracowali:
mł. bryg. Mariusz Droś

kpt. Rafał Kostarczyk