Napisz do nas na:
sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas:
+48 34 317 22 13

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej

28.04.2015

Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej OSP powiatu kłobuckiego.

Ćwiczenia rozpoczęły  się 24.04.2015 r o godzinie 9:00 alarmowaniem jednostek przewidzianych do udziału w nich, ćwiczenie praktyczne rozpoczęło się o godz. 12:15.

Miejscem prowadzenia ćwiczeń były tereny leśne Lasów Państwowych w miejscowości Kule gm. Popów .Dowódcą  kompanii był st.kpt.Rafał Kostarczyk, z-cą d-cy kompanii mł.kpt.Krzysztof Chłąd.

Celem ćwiczeń było:

 • Sprawdzenie procedur alarmowania, koncentracji i wprowadzania do działań sił i środków Kompani Gaśniczej, oraz innych podmiotów współdziałających,
 • Organizacja łączności bezprzewodowej na terenie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych dla sił i środków kompanii,
 • Doskonalenie umiejętności dowódczych poszczególnych funkcyjnych PSP i OSP, a także współpracy z Kierującym Działaniami Ratowniczymi i Stanowiskiem Kierowania PSP,
 • Doskonalenie współpracy jednostek ochrony ppoż. z administracją samorządową oraz innymi służbami i podmiotami podczas organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków – ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych,
 • Wypracowanie optymalnego rozwinięcia sił i środków Kompani Gaśniczej gwarantującego skuteczną i szybką akcję ratowniczo – gaśniczą w założonej sytuacji pożarowej,
 • Doskonalenie organizacji zaopatrzenia wodnego dla sił i środków kompanii,
 • Ocena możliwości gaszenia pożarów obszarów leśnych przez siły i środki Kompanii Gaśniczej.

Scenariusz ćwiczenia praktycznego:

O godz. 12:10 osoba postronna informuje straż pożarną, iż w miejscowości Kule, w wyniku zaprószenia ognia lub celowego podpalenia, powstał pożar, który z uwagi na silny wiatr szybko się rozprzestrzenia obejmując coraz większy obszar leśny. Pożar zagraża także budynkom znajdującym się w pobliżu terenów leśnych.  Zadaniem przybyłych na miejsce sił i środków straży pożarnej jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia oraz ugaszenie pożaru. Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru stanowi rzeka Warta.

W celu podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na teren lasu zostaje zadysponowana kompania gaśnicza. Ustalone miejsce koncentracji to plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, gdzie zostanie dokonany szczegółowy przegląd pojazdów i sprzętu oraz sprawdzenie uprawnień kierowców oraz ratowników. Część teoretyczna odbyła się w świetlicy komendy. Przejazd kolumny pojazdów pożarniczych przez miasto Kłobuck zabezpieczał patrol Policji.

Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy zjedli strażacką grochówkę.

Wykaz jednostek OSP które wzięły udział w ćwiczeniach:

 • OSP Ostrowy
 • OSP Grodzisko
 • OSP Wręczyca Wielka
 • OSP Truskolasy
 • OSP Miedźno
 • OSP Biała
 • OSP Przystajń
 • OSP Lipie
 • OSP Rębielice Królewskie
 • OSP Wilkowiecko