A- A A+

  

 

Napisz do nas na:
sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas:
+48 34 317 22 13

14.12.2019

KOMUNIKAT


W ostatnim czasie pojawiły się informacje o oszustach, którzy podając się za funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, próbują wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców i instytucji z terenu województwa śląskiego pod pretekstem zbiórek na różne cele. Informujemy, że żaden funkcjonariusz ani pracownik Komendy
Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz komend powiatowych i miejskich PSP woj. śląskiego nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy, ani nie prosi o dokonywanie przelewów pieniężnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą terytorialnie komendą Państwowej Straży Pożarnej lub powiadomić Policję.

05.12.2019

Uprzejmie informujemy,

że zgodnie z zarządzeniem nr 289/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

piątek, 27 grudnia 2019 roku

został wyznaczony dniem wolnym od pracy administracyjnej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

i w tym dniu urząd będzie nieczynny.

W zamian, dniem pracy wyznaczonym za ten dzień został

14 grudnia 2019 roku (sobota).

Urząd w tym dniu będzie czynny w godzinach: 7.30. – 15.30.

05.12.2019

5 grudnia 2019 roku odbyła się uroczystość ślubowania strażaka, który rozpoczął służbę                   w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Kłobucku bryg. Robert Ladra.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:


„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet
z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

 

28.10.2019

W piątek, 25 października w ramach „Dnia Seniora” seniorzy z powiatu kłobuckiego spotkali się ze strażakiem z KP PSP w Kłobucku. Spotkanie odbyło się w Inspektoracie ZUS w Kłobucku i poświęcone było m.in. ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W trakcie spotkania z mł. kpt. Januszem Knopikiem omówiono zagrożenia i obowiązki związane z okresem grzewczym, zagrożenia i obowiązki związane z eksploatacją instalacji użytkowych w obiektach mieszkalnych, zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla. W ramach podniesienia bezpieczeństwa  zachęcono naszych seniorów do zakupu i wyposażania swoich domostw w czujki dymu i tlenku węgla.

10.10.2019

Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w powiecie kłobuckim oraz XI powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z powiatu kłobuckiego

W dniu 06.10.2019 r. na stadionie sportowym w Krzepicach odbyła się uroczystość związana z przekazaniem trzech samochodów pożarniczych dla OSP Opatów, OSP Szyszków, OSP Zajączki Drugie i innego sprzętu pożarniczego w kosztach zakupów, których partycypowali NFOŚiGW, WFOŚiGW, MSWiA, KSRG, samorząd wojewódzki i samorządy gminne.

Każdy z nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych GBA marki Volvo i Man kosztował 760 000 zł. Środki finansowe na ich zakup pochodziły ze środków budżetu gmin Opatów, Lipie, Krzepice, dotacji z województwa, dotacji w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dofinansowania ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wręczone zostały także promesy na realizację zadań publicznych „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, ponadto 23 jednostkom OSP wręczono symboliczne czeki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych”.

Podczas uroczystości dokonano również wręczenia odznaczeń. Medalem za zasługi dla województwa śląskiego zostali odznaczeni:

- bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Desperak

- dh Mariusz Strzelczak

- dh Leszek Księżyk

Medale wręczyła Pani Beata Kocik - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego.

W tym samym dniu odbyły się XI powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu kłobuckiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Rafała Kostarczyka Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Jackowi Kleszczewskiemu.

Po wysłuchaniu hymnu narodowego dh Henryk Kiepura – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku wraz z bryg. Robertem Ladrą – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku powitali wszystkich uczestników zawodów oraz zaproszonych gości, wśród  których byli między innymi:

 • Pan Szymon Giżyński –Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP,
 • Pan Ryszard Majer - Senator RP,
 • Pan Mariusz Trepka - Poseł na Sejm RP,
 • Pan Robert Magdziarz - Wicewojewoda Śląski,
 • Pani Beata Kocik - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego,
 • Pani Marta Salwierak - Radna Sejmiku Śląskiego
 • Pan Stanisław Gmitruk – Radny Sejmiku Śląskiego,
 • Pan Tadeusz Bednarek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • insp. Tomasz Górka - Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku
 • bryg. w stanie spoczynku - Zbigniew Desperak – były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
 • samorządowcy powiatowi i gminni,
 • przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących ze strażami pożarnymi.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

- rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy (wg regulaminu CTIF),

- ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami (grupa A i C)

Do rozgrywek zakwalifikowani zostali zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach gminnych.

Klasyfikacja generalna zawodów MDP w grupie dziewcząt przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Grodzisko

2 miejsce – OSP Zwierzyniec I

3 miejsce – OSP Wręczyca Wielka

4 miejsce – OSP Bieżeń

5 miejsce – OSP Truskolasy

 

Klasyfikacja generalna zawodów MDP w grupie chłopców przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Truskolasy

2 miejsce – OSP Wręczyca Wielka

3 miejsce – OSP Złochowice

4 miejsce – OSP Waleńczów

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco:

1 miejsce – ex equo OSP Szyszków, OSP Węglowice

2 miejsce – OSP Szarlejka

3 miejsce – OSP Waleńczów

4 miejsce – OSP Mokra

5 miejsce – OSP Więcki

6 miejsce – OSP Iwanowice Małe

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Zwierzyniec I

2 miejsce – OSP Złochowice

3 miejsce – OSP Czarna Wieś

4 miejsce – OSP Szarlejka

5 miejsce – OSP Miedźno

6 miejsce – OSP Dankowice

Puchary, medale, dyplomy, nagrody wręczali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg Robert Ladra, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku dh Henryk Kiepura, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu kłobuckiego.