A- A A+

  

 

Napisz do nas na:  sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas: +48 34 317 22 13

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w KŁOBUCKU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

28.10.2019

W piątek, 25 października w ramach „Dnia Seniora” seniorzy z powiatu kłobuckiego spotkali się ze strażakiem z KP PSP w Kłobucku. Spotkanie odbyło się w Inspektoracie ZUS w Kłobucku i poświęcone było m.in. ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W trakcie spotkania z mł. kpt. Januszem Knopikiem omówiono zagrożenia i obowiązki związane z okresem grzewczym, zagrożenia i obowiązki związane z eksploatacją instalacji użytkowych w obiektach mieszkalnych, zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla. W ramach podniesienia bezpieczeństwa  zachęcono naszych seniorów do zakupu i wyposażania swoich domostw w czujki dymu i tlenku węgla.

01.10.2019

28 września 2019 roku jednostce OSP Szyszków, w powiecie kłobuckim woj. śląskie przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,0/29,3/4,6 Volvo.

 

Zakup samochodu o całkowitej wartości 760 tys. zł współfinansowany został ze środków budżetu gminy Lipie  – 400 tys. zł, dotacji w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 260 tys. zł, środków Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 tys. zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50 tys. zł.

 

W uroczystości udział wzięli:

 • Ryszard Majer – Senator RP
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Adam Wilk,
 • Stanisław Gmitruk – Dyrektor Funduszy Europejskich WFOŚ w Katowicach
 • Henryk Kiepura – Starosta Kłobucki oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Kłobucku
 • Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego
 • bryg. mgr Robert Ladra – Komendant Powiatowy PSP Kłobuck.
 • bryg. w st. spocz. Zbigniew Desperak – były Komendant Powiatowy PSP Kłobuck 

 

Opracowanie: KP PSP Kłobuck

 

 

10.10.2019

Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w powiecie kłobuckim oraz XI powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z powiatu kłobuckiego

W dniu 06.10.2019 r. na stadionie sportowym w Krzepicach odbyła się uroczystość związana z przekazaniem trzech samochodów pożarniczych dla OSP Opatów, OSP Szyszków, OSP Zajączki Drugie i innego sprzętu pożarniczego w kosztach zakupów, których partycypowali NFOŚiGW, WFOŚiGW, MSWiA, KSRG, samorząd wojewódzki i samorządy gminne.

Każdy z nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych GBA marki Volvo i Man kosztował 760 000 zł. Środki finansowe na ich zakup pochodziły ze środków budżetu gmin Opatów, Lipie, Krzepice, dotacji z województwa, dotacji w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dofinansowania ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wręczone zostały także promesy na realizację zadań publicznych „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, ponadto 23 jednostkom OSP wręczono symboliczne czeki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych”.

Podczas uroczystości dokonano również wręczenia odznaczeń. Medalem za zasługi dla województwa śląskiego zostali odznaczeni:

- bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Desperak

- dh Mariusz Strzelczak

- dh Leszek Księżyk

Medale wręczyła Pani Beata Kocik - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego.

W tym samym dniu odbyły się XI powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu kłobuckiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Rafała Kostarczyka Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Jackowi Kleszczewskiemu.

Po wysłuchaniu hymnu narodowego dh Henryk Kiepura – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku wraz z bryg. Robertem Ladrą – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku powitali wszystkich uczestników zawodów oraz zaproszonych gości, wśród  których byli między innymi:

 • Pan Szymon Giżyński –Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP,
 • Pan Ryszard Majer - Senator RP,
 • Pan Mariusz Trepka - Poseł na Sejm RP,
 • Pan Robert Magdziarz - Wicewojewoda Śląski,
 • Pani Beata Kocik - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego,
 • Pani Marta Salwierak - Radna Sejmiku Śląskiego
 • Pan Stanisław Gmitruk – Radny Sejmiku Śląskiego,
 • Pan Tadeusz Bednarek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • insp. Tomasz Górka - Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku
 • bryg. w stanie spoczynku - Zbigniew Desperak – były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
 • samorządowcy powiatowi i gminni,
 • przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących ze strażami pożarnymi.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

- rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy (wg regulaminu CTIF),

- ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami (grupa A i C)

Do rozgrywek zakwalifikowani zostali zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach gminnych.

Klasyfikacja generalna zawodów MDP w grupie dziewcząt przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Grodzisko

2 miejsce – OSP Zwierzyniec I

3 miejsce – OSP Wręczyca Wielka

4 miejsce – OSP Bieżeń

5 miejsce – OSP Truskolasy

 

Klasyfikacja generalna zawodów MDP w grupie chłopców przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Truskolasy

2 miejsce – OSP Wręczyca Wielka

3 miejsce – OSP Złochowice

4 miejsce – OSP Waleńczów

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco:

1 miejsce – ex equo OSP Szyszków, OSP Węglowice

2 miejsce – OSP Szarlejka

3 miejsce – OSP Waleńczów

4 miejsce – OSP Mokra

5 miejsce – OSP Więcki

6 miejsce – OSP Iwanowice Małe

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Zwierzyniec I

2 miejsce – OSP Złochowice

3 miejsce – OSP Czarna Wieś

4 miejsce – OSP Szarlejka

5 miejsce – OSP Miedźno

6 miejsce – OSP Dankowice

Puchary, medale, dyplomy, nagrody wręczali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg Robert Ladra, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku dh Henryk Kiepura, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu kłobuckiego.