A- A A+

  

 

Napisz do nas na:
sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas:
+48 34 317 22 13

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w KŁOBUCKU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

12.04.2019

5 kwietnia  br.  w Zespole szkół Nr 1 w Kłobucku rozegrano, zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Związku OSP RP oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku, etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie w dwuetapowych zmaganiach uczestniczyło kilkuset uczniów, w tym na szczeblu powiatowym trzydzieścioro sześcioro z nich, podzielonych na trzy kategorie wiekowe.więcej

 
22.02.2019

22 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku,                  w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, odbyło się uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniewa Desperaka.

W uroczystości wzięli udział między innymi : Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, komendanci miejscy i powiatowi PSP z sąsiednich miast              i powiatów, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu kłobuckiego.

Brygadier Zbigniew Desperak służbę pożarniczą rozpoczął w 1987 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 1989 r. uzyskując stopień młodszego chorążego pożarnictwa oraz tytuł zawodowy technika pożarnictwa, został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kłobucku, gdzie zajmował stanowiska inspektora ds. kwatermistrzowskich,       a następnie starszego specjalisty ds. operacyjnych.

15 lipca 1998 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP w Kłobucku, a od dnia 20 sierpnia 1998 roku pełnił obowiązki Komendanta Rejonowego, które sprawował do 15 lutego 1999 r.
Po reformie administracyjnej kraju, zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, a następnie, w 2011 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę, Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem "XX lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej", Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, powierzono bryg. mgr Robertowi Ladrze, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP.

opracowanie: KP PSP w Kłobucku
zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz 

 

06.03.2019

Kampania ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi         w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

Od 1 stycznia do 4 marca 2019 roku, w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 574 pożary traw i nieużytków rolnych. Najwięcej pożarów odnotowano w pow. częstochowskim i m. Częstochowa - 162
1 osoba poniosła śmierć.

2018 rok - 5.292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci)      1 ofiara śmiertelna.
2017 r. -  5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha . 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko).

W powiecie kłobuckim od początku roku do 5 marca 2019 r. odnotowano 56 pożarów traw             i nieużytków rolnych, Największe pożary miały miejsce w Kłobucku gdzie spłonęło ok. 17ha nieużytków oraz w miejscowości Łobodno. Tam pożar objął powierzchnię ok. 20ha.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach                i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy      i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji                    i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy)                  i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi             i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.);       "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.         Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej.

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

 

04.01.2019

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju                            gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok.

Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej www.straz.gov.pl

Link bezpośredni :INFORMACJE O OGŁOSZONYCH KONKURSACH

 Kalendarz KG PSP na rok 2019 – pierwsza strona

Kalendarz KG PSP na rok 2019 – druga strona