A- A A+

  

 

Napisz do nas na:  sekretariat@strazklobuck.pl

 

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Zadzwoń do nas: +48 34 317 22 13

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w KŁOBUCKU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

16.03.2020

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:

– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.

W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

16.03.2020

13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

STOP POŻAROM TRAW

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

25.02.2020

20 lutego 2020 r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, odbyły się „Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa woj. śląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym”. Organizatorem mistrzostw była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

W zawodach, w grze indywidualnej udział wzięło 41 zawodników,  a w klasyfikacji drużynowej 12 zespołów.

Uroczystej dekoracji zwycięzców turnieju dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku bryg. Robert Ladra w asyście kpt. Andrzeja Maklesa z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Wyniki turnieju:


Klasyfikacja indywidualna:

 1. Jarosław Tomicki - KM PSP Gliwice,                                
 2. Jan Wróbel - KP PSP Żywiec,          
 3. Dariusz Steuer - KM PSP Gliwice,                   
 4. Paweł Kozłowski - KM PSP Katowice,                  
 5. Adam Lutostański - KM PSP Gliwice,                     
 6. Piotr Skubała - KP PSP Lubliniec,                               
 7. Bogumił Pietrzak - KM PSP Gliwice,                     
 8. Marian Matejczyk - KM PSP Gliwice.                     

Klasyfikacja drużynowa:

 1. KM PSP Gliwice,                   
 2. KP PSP Kłobuck,                   
 3. KM PSP Częstochowa,          
 4. CS PSP  Częstochowa,
 5. KP PSP Żywiec,                     
 6. KM PSP Zabrze,                    
 7. KP PSP Zawiercie,                 
 8. KM PSP Katowice,                
 9. KP PSP Lubliniec,                  
 10. KM PSP Żory,                        
 11. KM PSP Siemianowice Śl. oraz KP PSP Tarnowskie Góry.